Hlavní příznaky překyselení

Únava
Únava je pravděpodobně hlavním příznakem a bolestí překyseleného organismu. Jedovaté látky, které vznikají v kyselém prostředí organismu, snižují vstřebávání bílkovin a minerálních látek, díky čemuž se snižuje schopnost organismu tvořit enzymy a hormony. V důsledku toho se narušuje buněčná reprodukce a tvorba energie. Výsledkem je únava, nižší výkonnost, narušená tvorba svalové tkáně a celková porucha zdraví.

Nadváha
Pravděpodobně nejznámějším objevem doktora Younga je teorie o skutečné příčině nadváhy. Zjistil, že tuk je vlastně důsledkem zvýšené kyselosti vnitřního prostředí. Co to znamená? V organismu vznikají tukové buňky, aby přenesly kyseliny od životně důležitých orgánů, protože jinak by kyselé látky vnitřní orgány přímo rozebraly. Tuky nám zachraňují život. Tuk není ničím jiným než odpovědí organismu na překyselení. Řešení? Alkalizace – dodat organismu zásadité látky.

Co je hubenost?
Hubenost je druhý extrém. V překyseleném organismu se přemnoží různé kvasinky, které se pak živí na váš úkor, z vašich živin, vstřebávání živin mohou snížit dokonce až o 50 procent. To je u mnohých lidí příčinou podváhy, která není o nic zdravější než nadváha. Organismus není bez bílkovin schopen obnovy tkání, nemohou se tvořit enzymy, hormony a dalších několik set podobných látek, jež jsou nezbytné k zabezpečení buněk, dodávce energie a pro činnost vnitřních orgánů. Výsledkem je únava, nemoci a změny tělesné hmotnosti. Je-li někdo příliš hubený, je možné, že zhubne ještě víc, zatímco z biochemického hlediska se zvýší nerovnováha organismu. Jakmile se dostane do normálního stavu, začne přibírat a přibližovat se optimální hmotnosti.

Alergie
Toxické látky v překyseleném organismu bez většího množství kyslíku mohou do velké míry zapříčinit i příznaky, jež často přičítáme alergiím. Vážnou příčinou alergických stavů může být též vstřebávání nestrávených bílkovin. Trávicí systém je oslabený, což vede k poruše štěpení bílkovin, což je příčinou řady alergií. Tímto mechanismem vzniká celá škála alergických reakcí.

PŘEKYSELENÍ A VNITŘNÍ KYSELO-ZÁSADITÁ ROVNOVÁHA TĚLA

Dr Robert O_YoungPřesně tak jako teplota našeho těla musí byť udržována na teplotě 36,6C, tak i hodnota pH krve je ideální na velmi přesné úrovni pH 7,365. (Někteří lékaři akceptují toto pH i na úrovni na 7,4, avšak to je už problém). Různé oblasti těla mají své specifické požadavky, avšak krev je nutné udržet na této velmi přesné hodnotě. Všeobecně je toto spolehlivým indikátorem vnitřních podmínek těla. Udržování alkalického pH tělních tekutin jako krve, moči a slin (a když ty si obvykle neměříte, i slz a potu) je důležité pro udržení si dobrého zdravotního stavu. Přednost tu ale má vždy naše krev.

Takzvané fyziologické choroby a nemoci jsou téměř vždy výsledkem přílišného kyselého stresování pH rovnováhy těla až do bodu, kdy se v těle vyprovokuje stav, který nazýváme „nemoc“. Choroba může být též jednoduchým toxickým efektem vnějšího zdroje (avšak to je mnohem vzácnější), jako je vliv vzduchu znečištěného kouřením, výfukovými plyny z aut, či znečištěním rostlin. Symptomy mohou být výsledkem tohoto stresu, avšak mohou též být znamením, že se tělo snaží o rovnováhu.

V závislosti na úrovni a velikosti stresu, tyto symptomy mohou, nebo dokonce nemusí byť vnímatelné. Přebytek kyselin si však většinou způsobujeme my sami, díky našemu výběru. Dobrou zprávou je, že jakmile si tento fakt uvědomíme, máme na výběr různé možnosti. Ale musíme byť připravení převzít za toto rozhodnutí zodpovědnost, tj. za náš kyselý životný styl a způsob stravování předtím, než budeme schopní udělat změnu ve svém zdraví.

Všechny mechanizmy tělesné regulace (včetně dýchání, cirkulace, trávení a funkce žláz) pracují na vyrovnávání jemné vnitřní kyselo – zásadité rovnováhy. Naše těla nejsou schopna déle tolerovat kyselou nerovnováhu.

Překyselení těla jako takové se projevuje (manifestuje) v sedmi fázích.

1) ztráta energie
2) přecitlivělost a podrážděnost
3) zahlenění a zácpa
4) záněty a zápaly
5) ztuhnutí měkkých tkání (zatvrdliny jako např. vředy, bolesti svalů, kornatění cév, povlaky)
6) tvoření vředů a na závěr
7) degenerace (rakovina, nemoci srdce, infarkty, mrtvice, AIDS, ALS, MS, diabetes)

V dřívějším stádiu nerovnováhy, tyto symptomy nemusí být velmi intenzivní a zahrnují takové projevy jako například vyrážky na kůži, bolesti hlavy, alergie, rýmy, chřipky, a problémy s dutinami. Jak se to zhoršuje, vzniká stav vážnějších situací. Oslabené orgány a systém těla se začíná dávat na cestu, jejímž výsledkem je nefunkčnost štítné žlázy, nadledvinek, jater a tak dále. Jak se tkáně stávají stále více kyselými, snižuje se úroveň kyslíku v tkáních a metabolizmus buněk se zastaví. Jinak řečeno, buňky umírají. VY umíráte.

Takže jakékoliv snížení pH nemůže být dovoleno. Na prevenci a kompenzaci, když se tak mnoho kyselin přijímá stravou a výběrem stresujícího životního stylu, krev začne vytahovat alkalické minerály z našich tkání (jinými slovy řečeno, začínáme být kanibaly sama sebe). Existuje skupina základních minerálů, které jsou zvlášť vhodné na neutralizaci či detoxikaci silných kyselin, jako sodík, draslík, vápník a hořčík. Když tyto minerály reagují s kyselinami, vytváří se mnohem méně škodlivých látek, které potom mohou být eliminovány tělem.

Zdravé tělo si udržuje rezervní zásobu těchto alkalických minerálů pro případnou naléhavou potřebu. Pokud je však nedostatečné množství těchto minerálů ve stravě, nebo v zásobě, jsou tyto získávány odkudkoli i z krve (jako Na a K) nebo z kostí a chrupavek jako Ca či ze svalů jako hořčík-všude kde jsou, když jsou potřeba. Toto může jednoduše vést k jejich nedostatku – a k projevu množství různých symptomů, které s nimi souvisí.

A to je jen špička ledovce. Když dojde k překyselení, je to příliš moc pro krev, aby si zachovala rovnováhu, tento přebytek kyselin se proto uloží na uskladnění do tkání. Potom lymfatický (imunitní) systém musí neutralizovat, co může a pokouší se zbavit se všeho, co je jen možné. Na neštěstí, toto zbavování se kyselin z tkání vede opět k prudkému zvýšení obsahu kyselin v krvi, což vytváří začarovaný kruh pro vytahování základních zásaditých minerálů z tkání mimo jejich funkce a kromě toho jsou přetěžovány játra a ledviny. A navíc i lymfatický systém je ještě více přetížený, nebo nefunguje správně (stav často způsobený nedostatkem pohybu-cvičení).

Tato nerovnováha pH v krvi a v tkáních vede k dráždivosti a zánětům a dává základ pro vznik chorob a nemocí. Akutní nebo chronické nemoci vyplývají jednak z potřeby těla zmobilizovat zásoby minerálů na ochranu proti zkolabování buněk nebo pro naléhavý případ detoxikace těla. Například tělo se může zbavit kyselin přes kůži produkujíc symptomy jako ekzémy, akné, vředy, vyrážky, bolesti hlavy, svalové křeče (bolestivá menstruace), bolesti, otoky, podráždění, zápaly, jako i pocit bolesti a bolest. Chronické symptomy se projeví tehdy, když všechny možnosti na neutralizaci nebo eliminaci kyselin byly vyčerpány.

Když se kyselé odpadní látky vytvářejí v těle a dostávají se do krevního řečiště, oběhový systém se pokouší jich zbavit v plynném či kapalném stavu přes plíce nebo ledviny. Pokud je jich příliš mnoho, ukládají se do různých orgánů jako je srdce, játra, pankreas a střeva, anebo jsou ukládány do tukových tkání jakovou prsy, boky, stehna, břicho a mozek. Tato skladiště poznáme jako polypy, hleny, cysty, kyselé krystaly, nádory, bradavice, ekzémy, skvrny, mateřská znaménka, mozoly, puchýřky a pod.

Tento ničící proces odpadních kyselin bychom také mohli nazvat procesem stárnutí. Nakonec to vede k degenerativním chorobám, včetně rakoviny (k sedmému ze sedmi stupňů překyselení).

A všechno toto je způsobeno dietetickou a metabolickou kyselinou!

Na druhé straně, zdravá alkalická krev a tkáně vytvářejí zdravé tělo.

Dr. Robert O. Young